Răsunete din Basarabia

Coperta unu
Grup Editorial Litera, 14 iun. 2016 - 317 pagini

Renumiții autori ruși Turgheniev și Gogol au descris cu măiastra lor pană vastele stepe ale patriei lor Turgheniev în Memoriile unui vânător și Gogol în Taras Bulba. Aceste admirabile opuri ce le‐am citit încă în tinerețile mele m‐au îndemnat să scriu și eu impresiunile unei vânătoare săvârșite de mine în tovărășie cu mai mulți amici ai mei prin Basarabia patria mea mai restrânsă începând de la Chișinău și cutreierând stepele bătrânului Bugeac până la gurile Dunării.Constantin Stamati

 

Cuprins

Secțiunea 1
Secțiunea 2
Secțiunea 3
Secțiunea 4
Secțiunea 5
Secțiunea 6
Secțiunea 7
Secțiunea 8
Secțiunea 9
Secțiunea 10
Secțiunea 11
Secțiunea 12
Secțiunea 13
Secțiunea 14
Secțiunea 15
Drept de autor

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice